- 11%

Yến Sào Thô Nguyên Chất

Giá: 2.400.000 đ 2.700.000 đ
Thêm vào giỏ hàng
- 8%
- 20%

Nước Yến Cao Cấp

Giá: 400.000 đ 500.000 đ
Thêm vào giỏ hàng
- 0%

Bạch Yến Tươi

Giá: 749.000 đ 750.000 đ
Thêm vào giỏ hàng
- 0%

Huyết Yến Rút Lông

Giá: 14.999.000 đ 15.000.000 đ
Thêm vào giỏ hàng
- 25%